Witamy na stronie Pracowni Psychologicznej PSYCHO-LOG

O pracowni

Pracownia psychologiczna PSYCHO-LOG jest prywatną placówką zajmującą się diagnostyką, orzecznictwem i poradnictwem psychologicznym.
Diagnostyka
Orzecznictwo
Porady

Psychotesty dla kierowców

Oferujemy Państwu psychologiczne badania zwane popularnie PSYCHOTESTAMI dla kierowców i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy, osób którym zostały zatrzymane uprawnienia do kierowania pojazdami.

Psychotesty dla operatorów wózków i maszyn

Przeprowadzamy testy dla osób wykonujących prace wymagające pełnej sprawności psychoruchowej, operatorów i kandydatów na operatorów wózków widłowych, różnych rodzajów maszyn w ruchu oraz maszyn budowlanych (suwnice, koparki, koparko-ładowarki, itp.)

Psychotesty do pozwolenia na broń

Od marca 2016 wykonujemy psychotesty dla ubiegających się o pozwolenia na broń. Numer uprawnienia: 70/2016

Pracownia Psychologiczna PSYCHO-LOG została wpisana pod nr 10.113/2014 do rejestru placówek psychologicznych działających na terenie województwa łódzkiego uprawnionych do przeprowadzania badań w zakresie psychologii transportu. Jest również zarejestrowana w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy i tym samym uprawniona do wykonywania badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych, kontrolnych) z zakresu psychologii pracy.

ZAPEWNIAMY

Dlaczego warto wybrać naszą pracownię.

PROFESJONALIZM

Wiele lat doświadczenia i ogromna pasja. Do każdego podchodzimy profesjonalnie.

KRÓTKIE TERMINY

W większości przypadków przyjmiemy Cię w ciągu jedengo dnia.

PRZYSTĘPNE CENY

Staramy się, aby nasze ceny były konkurencyjne i przystępbe. Zobacz nasz cennik.

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

Każdy jest inny. Każdego traktujemy indywidualnie.

Gotowy na naszą pełną ofertę?

Oferta Szczegółowa

Zobacz pełną ofertę naszej pracowni

BADANIA Z ZAKRESU PSYCHOLOGII TRANSPORTU

 • kierowcy zawodowi (świadectwo kwalifikacji)
 • kierowcy wykonujący przewóz osób i rzeczy
 • kierowcy TAXI
 • kandydaci na kierowców w zakresie kat. C/C+E/D/D+E
 • kierowcy i kandydaci na kierowców pojazdów uprzywilejowanych (Pogotowie, Straż Pożarna)
 • kierowcy i kandydaci na kierowców pojazdów przewożących wartości pieniężne
 • kierujący tramwajem oraz ubiegający się o pozwolenie do kierowania tramwajem
 • instruktorzy i egzaminatorzy nauki jazdy
 • kandydaci na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 • kierujący pojazdami skierowani przez Starostę/policję/ Prezydenta Miasta (przekroczenie limitu punktów karnych, prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, spowodowanie wypadku, w którym inna osoba poniosła śmierć lub została ranna)
 • kierujący pojazdami skierowani przez lekarza, jeśli w wyniku badania stwierdzono konieczność przeprowadzenia badania psychologicznego
 • osoba starająca się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami

BADANIA Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

 • osoby zatrudnione na stanowisku kierowcy
 • pracownicy kierujący pojazdami jazdy kat. B w celach służbowych (m.in. przedstawiciele handlowi)
 • operatorzy wózków jezdniowych, widłowych i maszyn w ruchu oraz starający się o zdobycie takich uprawnień
 • operatorzy sprzętu budowlanego (koparki, dźwigi, itp.)
 • osoby wykonujące zawody i pracujące na stanowiskach, które wymagają szczególnej sprawności psychoruchowej (36 zawodów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996)

POZWOLENIE NA BROŃ

 • osoby ubiegające się o pozwolenie na broń lub dysponujące bronią do obrony, myśliwską, obiektową, sportową, pneumatyczną, kolekcjonerską oraz inną
 • osoby ubiegające się lub posiadające pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
 • osoby ubiegające się lub posiadające prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnione przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 • osoby ubiegające się lub posiadające licencję detektywa
 • osoby ubiegające się lub posiadające wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony
 • osoby ubiegające się lub zatrudnione na stanowisku inspektora transportu drogowego (badania wstępne, okresowe, kontrolne)
 • osoby ubiegające się lub zatrudnione na stanowisku strażnika miejskiego/gminnego (badania wstępne;okresowe; kontrolne)
 • osoby starające się o pracę na stanowisku sędziego lub prokuratora
 • osoby starające się o pracę na stanowisku kuratora społecznego i zawodowego
 • osoby starające się o pracę na stanowisku komornika
 • osoby starające się o pracę pracownika dozoru technicznego

Co badamy

BADANIA PSYCHOLOGICZNE są prowadzone w następującym zakresie:

Wciąż wiesz za mało? Dzwoń: 601-82-67-68

Psychotechnika

Co to jest?

1. Co to jest psychotechnika?

Jest to badanie pewnych cech psychicznych (zdolności ogólnych i specjalnych predyspozycji) do wykonywania określonych zawodów, stanowisk pracy bądź pełnienia szczególnych zadań zawodowych.

2. Kto korzysta z naszych badań?

 • kierowcy zawodowi (przewóz osób i rzeczy)
 • osoby zatrudnione na etacie kierowcy
 • kandydaci na kierowców kat C, C+E, D, D+E
 • instruktorzy i egzaminatorzy nauki jazdy i kandydaci
 • osoby skierowane przez Starostę/Prezydenta miasta/policję/lekarza (alkohol/punkty/wypadek)
 • osoby kierujące pojazdami służbowymi
 • operatorzy maszyn i urządzeń
 • operatorzy sprzętu budowlanego
 • osoby pracujące na wysokości
 • osoby wykonujące zawody wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej
 • osoby posługujące się bronią i ubiegające się o pozwolenia do posługiwania się bronią
 • osoby zajmujące się produkcją/handlem/obrotem bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi
 • inspektorzy ITD i kandydaci
 • licencjonowani agenci ochrony i kandydaci
 • detektywi i kandydaci
 • strażnicy miejscy/gminni i kandydaci
 • kandydaci na sędziów, prokuratorów, kuratorów i komorników
 • pracownicy zabezpieczenia technicznego

3. Kto kieruje na badania psychologiczne, („psychotechniczne, psychotechnikę”)?

 • lekarz medycyny pracy
 • pracodawca
 • z mocy działania niektórych ustaw sami jesteśmy zobowiązani przestrzegać terminów badań okresowych

4. Jak się umówić na badanie psychologiczne?

Dzwonimy pod nr 601-82-67-68 i umawiamy się na dogodny termin. Można też pisać: pracownia@psycho-log.com.pl. Oczekiwanie na wizytę nie przekracza jednego dnia.

5. Jak się przygotować do badania psychologicznego?

Dobrze być wyspanym, wypoczętym, najlepiej po śniadaniu. Nie ma powodów do stresu, to badanie, nie egzamin. 48h przed badaniem nie należy spożywać alkoholu lub substancji mogących wpływać na sprawność psychofizyczną.

6. Co badani muszą przynieść ze sobą na badanie psychologiczne?

 • Skierowanie na badanie psychologiczne, ale tylko jeśli je otrzymali.
 • Dowód osobisty lub paszport
 • Prawo jazdy (jeśli nie zostało zatrzymane)
 • Okulary, jeśli je noszą na co dzień

7. Jak najłatwiej dojechać do naszej Pracowni?

Najprościej kierować się mapką umieszczoną na podstronie kontakt. Na miejscu jest parking.

8. Jak przebiega badanie psychologiczne?

Psycholog od początku do końca opiekuje się osoba badaną. Tłumaczy i wyjaśnia zadania. Rozmawia, obserwuje, słucha.

9. Co badamy?

Psycholog dobiera metody w zależności od celu badania.

Stosujemy testy typu „papier i ołówek” oraz aparaturę do badan psychologicznych.

 • Koncentracja i podzielność uwagi
 • Spostrzegawczość
 • Zdolność myślenia logicznego
 • Osobowość
 • Temperament
 • Inteligencja emocjonalna
 • Czas reakcji
 • Zdolność oceny prędkości
 • Koordynacja wzrokowo ruchowa
 • Widzenie stereoskopowe
 • Widzenie zmierzchowe
 • Adaptacja po olśnieniu

Specyfiką badania psychologicznego jest korzystanie z wywiadu i obserwacji. Dlatego każde badanie jest połączone z rozmową na temat funkcjonowania osoby badanej w określonej roli zawodowej i społecznej

10. Ile czasu trwa badanie psychologiczne?

Badanie trwa od 15 min do 1,5 godz.

Najkrótsze jest badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie.

Najdłuższe jest badane psychologiczne kierowcy zawodowego, lub skierowanego przez starostę (wydział komunikacji) z powodu zatrzymania prawa jazdy.

Czas badania zależy również od tempa pracy osoby badanej. Osoby energiczne, szybko pracujące, kończą badanie wcześniej niż osoby powolne albo bardzo dokładne.

11. Czym kończy się badanie psychologiczne?

 • Omówieniem wyników uzyskanych przez osobę zgłaszającą się na badanie.
 • Otrzymaniem odpowiedniego orzeczenia lub zaświadczenia psychologicznego.

12. Czy można zrobić badanie psychologiczne i badanie lekarskie równocześnie?

Tak, jest możliwe przeprowadzenie kompleksowych badań lekarskich, po wcześniejszym ustaleniu terminu drogą telefoniczną.

13. Co w razie niepowodzenia?

Jeśli wyniki są złe, powtarzamy badanie albo pojedyncze zadania. Może to nastąpić od razu (aby wykluczyć omyłkę) lub innego dnia. Zakładamy, że może działać stres, zmęczenie, chwilowa niedyspozycja. Klient za powtórne badanie nie ponosi żadnej dodatkowej opłaty.

14. Jaki jest termin ważności badania psychologicznego?

W przypadku kierowców zawodowych wynosi 5 lat do 60 roku życia i 30 miesięcy powyżej 60 roku życia. Na życzenie Państwa przypominamy o zbliżającym się terminie kolejnego badania.

15. Czy badani kierowcy muszą mieć skierowania na badanie psychologiczne?

Kierowca zawodowy może mieć skierowanie od pracodawcy, ale nie jest to konieczne.

Kierowca samochodu służbowego może mieć skierowanie na badanie psychologiczne od pracodawcy, albo od lekarza medycyny pracy. Nie jest to konieczne, jeśli sam finansuje badanie.

Kierowca skierowany na badanie psychologiczne z powodu przekroczenia limitu punktów karnych lub z powodu zatrzymania prawa jazdy po prowadzeniu pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, musi mieć oryginał skierowania od starosty/ Prezydenta miasta ( z wydziału komunikacji)

16. Czy badania psychologiczne dla kierowców są trudne ?

Na ogół nie są trudne, ponieważ badamy głównie sprawność, której kierowca używa na co dzień do prowadzenia auta.

Jeśli któreś zadanie sprawia kłopot, powtarzamy je na spokojnie po kilku minutach, aby wyeliminować wpływ stresu, zmęczenia albo niezrozumienia. Badanie psychotechniczne nigdy nie kończy się negatywnym wynikiem po tzw. „pierwszym zgrzycie”.

17. Czy zdarza się, że ktoś nie zdaje badań psychologicznych?

Tak, ale badanie psychologiczne kierowcy jest czymś innym niż egzamin np. na prawo jazdy. Badamy poziom sprawności kierowcy oraz cechy osobowości decydujące o stylu jazdy. Badany kierowca dokładnie poznaje wynik badania, jest na bieżąco o wszystkim informowany w trakcie badania. Badania zakończone wynikiem negatywnym zawsze wyczerpująco omawiamy z kierowca, oraz spokojnie tłumaczymy możliwości dalszego postępowania aby jeszcze raz podejść do badań.

18. Ile kosztuje badanie psychologiczne?

Cena badania psychologicznego zależy zawsze od rodzaju badania.

Cena za badanie psychologiczne kierowcy zawodowego jest ustalona sztywno przez przepisy i wynosi 150 zł. (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 08 lipca 2014r Dz.Ust.poz 937p.13)

Ceny za inne badania psychologiczne są różne. Zapraszamy na podstronę „cennik” gdzie znajdą Państwo ceny wszystkich wykonywanych przez nas badań. Dokładamy wszelkich starań aby nasze ceny były równie uczciwe jak nasza praca.

19. Kiedy są najbliższe wolne terminy badań psychologicznych?

Zapisujemy na badania psychologiczne w dogodnym dla Państwa terminie. Może to być z dnia na dzień lub nawet tego samego dnia. Pracujemy też w soboty. W wyjątkowych i niecodziennych sytuacjach również zapraszamy do kontaktu.

20. Czy pracownia jest wpisana na listę marszałka wojewódzkiego?

Tak, od 2014 roku, pod nr 10.113/2014

Posiadamy uprawnienia do przeprowadzania badań i wydawania orzeczeń z zakresu psychologii transportu i medycyny pracy w zakresie pracy psychologa.

Badania w pracowni przeprowadzane są rzetelnie za pomocą nowoczesnej aparatury do badań psychotechnicznych oraz testów psychologicznych posiadających rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z uwzględnieniem wytycznych zawartych w obowiązujących aktach prawnych.

CENNIK

Ile kosztuje badanie.
Badania z zakresu psychologii transportu
 • kierowca zawodowy, wykonujący przewóz osób lub rzeczy (badania wstępne i okresowe)
 • osoba ubiegająca się o prawo jazdy kat. C/C+E D/D+E
 • stanowisko pracy KIEROWCA
 • kierowca pojazdu uprzywilejowanego lub kandydat
 • kierowca pojazdu przewożącego wartości pieniężne lub kandydat
 • kierowca TAXI lub kandydat
 • kierujący tramwajem lub kandydat
 • instruktor/egzaminator nauki jazdy lub kandydat
150zł *
Badania psychotechniczne osób skierowanych przez Policję/Starostę/Prezydenta Miasta/lekarza
 • alkohol,
 • punkty karne,
 • wypadek
150zł *
*ustawowa cena badania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie badan psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy z dn.08.07.2014, Dz. U.2014 poz. 937 § 13: „ Opłata za: 1) badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu – wynosi 150 zł ”;
Badania osób kierujących pojazdami służbowymi w ramach kat.B 100zł
Badania operatorskie i inne z zakresu medycyny pracy 80zł
Badania operatorskie zawierające 2 lub więcej stanowisk 100zł
Badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie 50zł
Badania na broń (od marca 2016)
Osoby ubiegające się o pozwolenie na broń 200zł
(150zł przedłużenie)
Osoby ubiegające się o produkcję, handel i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją 200zł
(150zł przedłużenie)
Osoby ubiegające się o licencję detektywa 170zł
(150zł przedłużenie)
Osoby ubiegające się o stanowisko inspektora transportu drogowego 170zł
(150zł przedłużenie)
Osoby ubiegające się o stanowisko strażnika miejskiego/gminnego 170zł
(150zł przedłużenie)
Osoby ubiegające się o wpis na listę kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej 170zł
(150zł przedłużenie)
Osoby starające się o pracę na stanowisku sędziego lub prokuratora 170zł
Osoby starające się o pracę na stanowisku kuratora społecznego i zawodowego 170zł
Osoby starające się o pracę na stanowisku komornika 170zł
Osoby starające się o pracę pracownika dozoru technicznego 170zł
Inne badania
Konsultacja psychologiczna od 70zł
Konsultacja psychologiczna z opinią od 100zł
Diagnoza psychologiczna od 100zł

WIĘCEJ O MNIE

Emilia Stanisławska

Emilia Stanisławska

Psycholog transportu od 2012 roku, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego (mgr psychologii) i studiów podyplomowych realizowanych przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie.

Uprawnienia zawodowe:

 • psycholog transportu uprawniony do badań z w zakresie psychologii transportu nr E-190
 • psycholog medycyny pracy
 • psycholog uprawniony do badań osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń nr 70/2016

Kontakt

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: 601-82-67-68
Albo napisz do nas korzystając z formularza poniżej.
Mapa dojazdu do pracowni Psycho-Log